Vydání a použití překlenovací karty

 

Co je překlenovací karta?

Jde o zatržítko v nastavení karty, kterým nahradíme kartou otisk prstu, je tedy naroveň otisku a vztahují se na ni stejná pravidla.

Doporučujeme použití překlenovací karty v těchto situacích:

  • Uživatel má špatně čitelný otisk prstu
  • Čtečka, nebo uživatel se nachází na místě nevhodném pro načtení otisku.
  • Použití karty pro udělení „nestandardního přístupu“ (propustka někam)
     

Návod: registrace

V panelu User (Uživatel) Dvojklikem rozkřikněte uživatele
Přejděte na záložku Card (Karta)
Načtěte kartu
Zaškrtněte Bypass card (Překlenovací karta)
Klikněte Apply (Použít)
Nezapomeňte změny zapsat do zařízení (zaškrtátko „přepsat uživatele se stejným ID“)

Biometrie s.r.o.
Na Pankráci 332/14
tel.: 734 437 890 biometrie@biometrie.cz
tel.: 733 611 909 servis@biometrie.cz
IČO: 28957512

Technický support


tel.: 733 611 909 servis@biometrie.cz