Časté otázky a odpovědi.

 

Na stránkách www.biometrie.cz je možné stáhnout aktuální verzi firmware. Pokud máte v systému větší počet čteček, doporučujeme provádět upgrade celého systému. Firmware Superma vydává v dávkách vždy pro celý sortiment.

Postup:

1.Klikněte na  ‘Option (možnosti) > Device (zařízení) > Firmware Upgrade’ v menu (nahoře)

2.Objeví se okno ‘Firmware Upgrade

3.Zvolte typ, který chcete upgradovat

4.Klikněte na  ‘Select Device’(vybrat zařízení) a zašktněte zařízení v zobrazeném stromu

5.Klikněte na  ‘OK’

6.Klikněte na‘Select Firmware’(vybrat firmware) a najděte stažený soubor

7.Klikněte na ‘Upgrade’

Po ukončení upgradu zařízení samo restartuje, klikněte na  ‘Close’(zavřít).

 

Co je překlenovací karta?

Jde o zatržítko v nastavení karty, kterým nahradíme kartou otisk prstu, je tedy naroveň otisku a vztahují se na ni stejná pravidla.

Doporučujeme použití překlenovací karty v těchto situacích:

  • Uživatel má špatně čitelný otisk prstu
  • Čtečka, nebo uživatel se nachází na místě nevhodném pro načtení otisku.
  • Použití karty pro udělení „nestandardního přístupu“ (propustka někam)
     

Návod: registrace

V panelu User (Uživatel) Dvojklikem rozkřikněte uživatele
Přejděte na záložku Card (Karta)
Načtěte kartu
Zaškrtněte Bypass card (Překlenovací karta)
Klikněte Apply (Použít)
Nezapomeňte změny zapsat do zařízení (zaškrtátko „přepsat uživatele se stejným ID“)

Biostar nepodporuje funkci automatického zálohování / obnovení databáze. Proto je nutné zálohovat / obnovit databázi přes SOL Server Management Studio Express ručně. Pokud na váš počítač není nainstalován SQL Server Management Studio Express, přejděte na C: \ Program Files \ Biostar \ server \ support a nainstalujte  SQLServer2005_SSMSEE.msi.

Otevřete SQL Server Management Studio ExpressStart > Programy > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio Express

Instrukce: Back Up

1)Klikněte na ‘Databases’v levém menu.

2)pravým tlačítkem klikněte na adresář ‘BioStar’

3)přesuňte se na  ‘Tasks’ a klikněte  ‘Back Up’

4)Jakmile se zobrazí okno zálohování databáze, Klikněte na ‘Add’

5)Klikněte na  vyberte cestu a jméno zálohy.

6)Klikněte na  ‘OK’ když je vše hotovo

7)‘The backup of database ‘BioStar’ completed successfully ‘ potvrzovací zpráva.

 

Řadí-li se podle data nastaveného v systému. Je tedy třeba změnit toto nastavení.

Přejděte na: nastavení – ovládací panel – místní a jazykové nastavení – vlastní nastavení – datum
Změňte krátký formát data na   rrrr-MM-dd. To problém vyřeší, bude pravděpodobně nutné restartovat program BioStar.

Obecně platí, že větší počet šablon poskytuje, lepší výkonnost při ověřování. Bylo by příliš ukládat  šablony  všech prstů, to by mělo vliv na rychlost a kapacitu zařízení. Dva - tři v případě rozpoznávání obličeje - je optimální počet, jak jsme zjistili po intenzivním testování vzorků databází.
      Dvě šablony mají i další výhodu - automatická aktualizace šablony. Když uživatelé umístí prst k ověření, zařízení kontroluje kvalitu uložené šablony a nahradí původní, pokud je její kvalita lepší. Tím bude přístroj schopen pojmout do určité míry časové změny otisků prstů .

Normally Open (N/O) v klidu rozepnutéNormálně otevřeno (NO) kontakty propojí obvod při aktivaci relé, obvod je odpojen, když je relé neaktivní.

Normálně zavřené (NC) kontakty rozpojí obvod při aktivaci relé, okruh je propojen, když je relé neaktivní

 

EM , HID , MifareCSN

Přejděte na  záložku  karta  ve správě uživatelů a zvolte typ karty a stiskněte nastavení karty.

Zvolte čtečku, na které budete načítat kartu a stiskněte načíst kartu.

 

Můžete vidět číslo karty v okně nastavení karty. Poté stiskněte tlačítko "Použít".

Pro správnou funkci nezapomeňte aktualizovat data ve čtečkách.

 

1 : N mód

Bude porovnávat naskenovaný otisk prstu  se všemi šablonami, které jsou uloženy v zařízení nebo BioStar databázi. Pokud zapnete 1: N mód, senzor zařízení bude vždy připraven na skenování otisku prstu.

1: 1 mód

Bude v  případě nastavení ID + prst, po zadání ID a naskenování prstu, bude přístroj porovnávat naskenovaný otisk s existující šablonou se stejným ID v zařízení.


1. Server mód

a) Stahuje logy ze zařízení průběžně.

b) Zařízení se znovu samo přihlásí je li v síti ztraceno..

c) Čas je synchronizován se serverem Je důležité aby například u docházkového systému byl čas jednotný.


 

2. Direct mód

a) Zařízení musíte vyhledat  zařízení ručně

b)Logy se stáhnou jen je-li zařízení připojeno k počítači. Je třeba je stáhnout ručně.


Biometrie s.r.o.
Na Pankráci 332/14
tel.: 734 437 890 biometrie@biometrie.cz
tel.: 733 611 909 servis@biometrie.cz
IČO: 28957512

Technický support


tel.: 733 611 909 servis@biometrie.cz